Menu Zamknij

nadzwyczajne zebranie działaczy Stolicy Mądrości

które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 roku

W zebraniu uczestniczyli:

ks. Konrad Hasior

Dariusz Kunowski (Teatr Scena Lubelska 30/32)

Ewa Szymerska

Tadeusz Dobek

Agnieszka Kozińska

Mariusz Laskowski

Monika Balde

Róża Karwecka

Ewa Sowa

Dariusz Ślaski (druk materiałów reklamowych)

Poruszane zagadnienia:

1/ wycieczka do Malborka, w dniu 3 września, organizowana przez Olę Lewandowską

2/ Msza Święta za Stolicę Mądrości w dniu 4 września, po niej spotkanie z piłkarzami

3/ Święto Ulicy Skaryszewskiej organizowane w dniu 17 września (fundacja Scena Lubelska)

4/ wyjazd planowany w dniu 1 października (szczegóły do ustalenia w terminie późniejszym)

5/ standardy wyjazdów Stolicy Mądrości

6/ nowy system litowy

Wycieczka do Malborka, 3 września, organizator Ola Lewandowska (szczegóły wkrótce)

Pierwszy wyjazd według nowych standardów, które zredagował i przedstawił
ks. Konrad Hasior:

Standardy wyjazdów pod płaszczem Stolicy Mądrości zaplanowanych na 6 godzin
i więcej. Ewentualne zwolnienia u Organizatora lub ks. Konrada.

  1. Przygotowanie wyjazdu

▪ Organizator przedstawia ks. Konradowi:
– plan z wyszczególnieniem czasu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu
– wstępny kosztorys
– termin zakończenia zapisów
– inne informacje które uzna za ważne

▪ ks. Konrad podejmuje decyzję o wysokości wpisowego w złotówkach i litach
▪ następnie wyjazd zostaje ogłoszony

▪ Organizator rozpoczyna przyjmowanie wpisowego i zapisy

  1. Wyjazd właściwy

▪ funkcje: Organizator – ogarnia wszystko, Rodzic – wiadomo, Opiekun – sprawuje opiekę nad dzieckiem, którego rodzicem nie jest, chorąży – dostarcza obraz Patronki na punkty wspólne, Kronikarz – wykonuje wpis, zbiera podpisy i materiały do Kroniki Fotograf – robi zdjęcia, wybiera najlepsze i upublicznia, Uczestnik – uczestniczy w wyjeździe, w miarę ochoty i możliwości włącza się w organizację, w porozumieniu z Organizatorem

▪ przebieg podaje i koordynuje Organizator, może się konsultować z kim chce

▪ części wspólne

– jest z nami obraz Patronki – są to: Msza święta, posiłki, zdjęcie początkowe
i zakończeniowe, wydarzenia ogłoszone przez Organizatora – obowiązkowe
dla wszystkich. Jak się kto modli i co je, to inna sprawa, ale fizycznie każdy jest obecny

– na Mszę docieramy najpóźniej 10 minut przed jej początkiem,
na pozostałe wydarzenia – 3 minuty wcześniej

▪ e-chwile – godziny, w których można korzystać z telefonów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych; podaje je Organizator, może zmienić Rodzic, Opiekun,
ks. Konrad – w porozumieniu z Organizatorem

  1. Po wyjeździe lub pod koniec

▪ Organizator omawia wyjazd z ks. Konradem i/lub innymi chętnymi oraz rozlicza się
z pieniędzy

▪ Kronikarz dokańcza wpis

▪ Fotograf umieszcza reportaż na naszej stronie

▪ Organizator lub ks. Konrad wypłaca lity dzieciom i młodzieży zgodnie z ich zaangażowaniem- uczestnikom za udział bierny- funkcyjnym za udział czynny,
jeśli dobrze zrobili swoją robotę

▪ po wywiązaniu się z podjętego zadania można brać się za kolejne.

Chwała Panu!!!

Zaproszenie do udziału w Święcie Ulicy Skaryszewskiej – p. Dariusz Kunowski

W dniu 17 września planowana jest jedenasta edycja Święta Ulicy Skaryszewskiej
w formule poświęconej rzemiosłu. Udział w wydarzeniu możliwy będzie w formie:

– występu scenicznego

– działań warsztatowych lub prezentacji

– udziału w imprezie dla wszystkich chętnych (rodziny z dziećmi)

Promocja rozpocznie się pod koniec sierpnia na stronach i profilach organizatora
w Internecie, a także w przestrzeni miasta (plakaty, ulotki itp.)

Ks. Konrad zgłosił pomysł warsztatów genealogicznych, a Ewa Sowa malowania twarzy, inna aktywność czeka na swoich pomysłodawców (p. Dariusz Kunowski – tel. 609-020-196, kuna64@o2.pl)

Ostateczną decyzję dotyczącą formy udziału w wydarzeniu należy podjąć oficjalnie
do 15 lipca.

Osoba odpowiedzialna za organizację po stronie Stolicy Mądrości – Ewa Sowa,
kontakt mailowy: sowae@chmura.zs14.edu.pl

Msza Święta za Stolicę Mądrości w dniu 4 września, po niej spotkanie z piłkarzami

Dawid Witek zaproponował reaktywację drużyny piłkarskiej działającej w Stolicy Mądrości do 2019 roku i biorącej udział w rozgrywkach ligi diecezji warszawsko-praskiej. Z uwagi na fakt, że liga diecezjalna aktualnie nie funkcjonuje,
ks. Konrad zaproponował umawianie spotkań towarzyskich, co może zorganizować.

Trwają poszukiwania trenera.

Sprawy nieujęte w planie spotkania:

– Ewa Szymerska i Mariusz Laskowski omówili dostarczanie do Stolicy Mądrości towaru w soboty z powodu rezygnacji osoby dotychczas za to odpowiedzialnej,
w najbliższą sobotę, 25 czerwca, towar przywiezie p. Mariusz.

– w związku z obecnością p. Dariusza Ślaskiego omówiono najbliższe potrzeby drukarskie;

Podjęto decyzję o wydrukowaniu:

-> książeczek oszczędnościowych do litów (dla każdego uczestnika)
w ilości 100 sztuk, najpóźniej do 4 września 2022 roku; Tadeusz Dobek zgłosił wniosek o wpisanie do książeczki litowej liczby godzin pracy wolontariuszy na rzecz Stolicy Mądrości – wniosek nie został przyjęty

-> obrazków Matki Boskiej Stolicy Mądrości do rozdawania podczas wesela
przez Państwa Laskowskich

-> kalendarza 2023 z dwunastoma zdjęciami Kaplicy i słowem wstępnym ks. Konrada
Zdjęcia zbierze i wyselekcjonuje Ewa Sowa, prośba o wysyłanie ładnych zdjęć naszej kaplicy jeśli ktoś ma takie w swoich zasobach (ważna jest dobra rozdzielność, najlepiej zdjęcia oryginalne) na adres mailowy sowae@chmura.zs14.edu.pl

Tytuł kalendarza „Stolica w kaplicy – kaplica w stolicy”

Nowy system litowy

Burzliwa dyskusja wokół systemu litowego zaowocowała powołaniem zespołu, którego zadaniem będzie stworzenie nowych zasad obowiązujących od września.

W skład zespołu weszli:

Mariusz Laskowski – koordynator

Ks. Konrad Hasior

Tadeusz Dobek

Na tym nadzwyczajne zebranie działaczy Stolicy Mądrości zostało zakończone.

protokolant – Agnieszka Kozińska