Menu Zamknij

PREMIOWANIE

UDZIAŁU W DZIAŁALNOŚCI

KLUBU RODZINNEGO „STOLICA MĄDROŚCI”

REGULAMIN OPRACOWAŁ ZESPÓŁ DZIAŁACZY STOLICY MĄDROŚCI POD KIEROWNICTWEM KS. KONRADA HASIORA

 1. Lity Mądrości, zwane dalej LTM, są wewnętrzną walutą klubu rodzinnego „Stolica Mądrości”, działającego w ramach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, zwanego dalej Klubem. Kierownikiem Klubu jest ks. Konrad Hasior, zwany dalej Kierownikiem.
 2. LTM służą do premiowania aktywności członków Klubu.
 3. Premię w LTM mogą otrzymywać osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, za bezpłatne działania na rzecz członków Klubu.
 4. Premię przyznaje Kierownik Klubu.
 5. Okazje do otrzymania premii to Wydarzenia Stolicowe i lekcje religii.
 6. Wydarzenia Stolicowe można podzielić na:
  1. pobożnościowe – w kaplicy z wizerunkiem Matki Bożej Stolicy Mądrości, przy ul. Brzeskiej 12, zwanej dalej Kaplicą
  2. stacjonarne – w siedzibie Klubu, przy ul. Brzeskiej 13
  3. wyjazdowe – w terenie

od 0 do 5 godzinod 5 do 24 godzinpowyżej 24 godzin za każdą zaczętą dobę
organizacja50100200
udział czynny204090
udział bierny111
 1. Nad całością premiowania czuwa osoba wyznaczona przez Kierownika, zwana dalej Delegatem.
  1. Delegat przyznaje premie uczestnikom wydarzeń
  2. premie Delegatowi przyznaje Kierownik
  3. Delegat i Kierownik mogą upoważnić inne osoby do wręczania premii, zawsze za wzajemną wiedzą i zgodą
 2. Lekcje religii
  1. uczniowie umiłowani Kierownika – każda lekcja premiowana osobno na bieżąco, zazwyczaj od -20 do +20 LTM
  2. pozostali – premia na koniec semestru oraz roku szkolnego, na podstawie oceny z religii

6 – 600 LTM

5 – 500 LTM

4 – 400 LTM

3 – 300 LTM

2 – 200 LTM

1 – 0 LTM

 1. Za lekcje religii premię przyznaje Kierownik.
 2. Formą otrzymania premii jest wręczenie gotówki w LTM lub wpis do Stolicowomądrościowej Książeczki Oszczędnościowej, zwanej dalej Książeczką. Formę wybiera osoba przyznająca premię.
 3. Ustanawia się następujące premie jednorazowe:
  1. za założenie pierwszej książeczki lub przepisanie stanu posiadania ze starej – 100 LTM
  2. za wpisanie daty wstąpienia do Klubu – 100 LTM
 4. Ustanawia się benefity, na które premia może być wymieniona. Będą one dostępne w zależności od zasobów finansowych Klubu, czyli Opatrzności Bożej i hojności sponsorów.
 5. Benefity dzielą się na małe i duże.
 6. Benefity małe ogłaszane będą na bieżąco. Ich przykłady to:
  1. artykuł szkolny mieszczący się w dłoni – koszt 5 LTM
  2. udział w wyjściu na pizzę lub kebaba koszt 100 LTM
  3. wejście do parku trampolin – koszt 150 LTM
 7. Benefity duże to:
  1. możliwość wzięcia udziału w każdym ze Stolicowych wydarzeń wakacyjnych – koszt 500 LTM
  2. możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w jednym, dowolnie wybranym, ze Stolicowych wydarzeń wakacyjnych – koszt 1300 LTM
  3. zaświadczenie o wolontariacie z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, o treści ustalonej z Zainteresowanym – zdobycie 1500 LTM w bieżącym roku szkolnym, co potwierdzi Książeczka
 8. Udział w miesięcznej Mszy za Klub skutkuje podwojeniem premii otrzymywanych do końca dnia kolejnej Mszy miesięcznej za Klub.
 9. W sprawach spornych rozstrzyga Delegat, od decyzji którego można odwołać się do Kierownika. Decyzja Kierownika jest ostateczna.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2022 DO ODWOŁANIA PRZEZ KIEROWNIKA