Menu Zamknij

zebranie działaczy 31.05.2023

W spotkaniu uczestniczyli:

Elżbieta Zacharek

Aleksandra Lewandowska

Małgorzata Nowak

Aleksandra Jaroszkiewicz

Ewa Szymerska

Anna Serowska

Agnieszka Kozińska

Grażyna Sanigórska

Agnieszka Miros

Ks. Konrad Hasior

Marcin Łatwiński

Mariusz Laskowski

Kamil Kreczko

Omawiane zagadnienia:

 1. Działalność Klubu Rodzinnego Stolica Mądrości w okresie wakacji (lipiec-sierpień 2023)

  P. Małgorzata Nowak wniosła postulat zawieszenia działalności Klubu podczas wakacji.
  P. Marcin Łatwiński zgłosił gotowość dyżurowania w Klubie (w razie potrzeby) od 1 do 31 lipca od godz. 11:00 do wieczora, a także pomocy przy odbieraniu żywności w soboty
  (p. Małgorzata Nowak przekaże Panu Marcinowi pilota do drzwi wejściowych).

 2. Planowane wydarzenia (czerwiec, lipiec, sierpień 2023)

  – akcja Dzwoneczek w czerwcu będzie działać we wtorki i piątki
  Ks. Konrad Hasior przeprosił p. Elżbietę Zacharek za „spowodowanie wrażenia o przesunięciu zajęć” planowanych w dniu 31 maja. Przeprosiny zostały przyjęte.

  – Msze Święte za Stolicę Mądrości zostaną odprawione w pierwszą niedzielę lipca i pierwszą niedzielę sierpnia o godz. 10:00
  – 4 czerwca – ostatnia przed wakacjami Msza Święta za Stolicę Mądrości

  – 8 czerwca – procesja katedralna do Kościoła Konkatedralnego na Kamionku przy ulicy Grochowskiej 365 (możliwość budowania ołtarza, wózek z lodami na zakończenie procesji)

  – 10 czerwca – propozycja rozegrania meczu towarzyskiego złożona przez drużynę
  z Okuniewa; trwają poszukiwania zawodników i osoby dorosłej/trenera, mecz odbędzie się pod warunkiem zebrania drużyny do soboty, 3 czerwca, zgłoszenia przyjmuje Ksiądz Konrad

  – 3 czerwca – zakończono zapisy do udziału w pikniku w Zalesiu (p. Aleksandra Lewandowska)
  Ksiądz Konrad złożył podziękowania za zorganizowanie wyjazdu do Trybułowa p. Elżbiecie Zacharek i p. Marcinowi Łatwińskiemu

  – 18 czerwca – zakończenie szóstego roku działalności Klubu Rodzinnego Stolica Mądrości, szczegóły dostępne w protokole z poprzedniego zebrania; p. Mariusz Laskowski udzieli pomocy przy organizacji wydarzenia (dojazd, wypłata zaległych LTM itp.);
  w sobotę, 3 czerwca planowany jest rekonesans w miejscu docelowym, kompleksie rekreacyjnym Fundacji Viduus (Kobyłka/Zielonka)  – zbiórka o godz. 13:00 (ul. Brzeska 13), powrót ok. 17:00

  – 30 czerwca – zebranie dotyczące wyjazdów wakacyjnych i bierzmowania,
  godzina do ustalenia

  – 30 sierpnia – zebranie działaczy – ustalenie działań planowanych od września

 3. Planowane wyjazdy

  – p. Anna Serowska – prezentacja pomysłu zorganizowania pielgrzymki pokutnej do Fatimy
  w intencji narodowej dla dzieci/dorosłych niepełnosprawnych i ich rodzin (czarter samolotu, pozyskanie sponsorów itp.)

  – 6 lipca – pielgrzymka do Częstochowy w intencji poznania woli bożej i wymodlenia parametryzacji pielgrzymki do Fatimy; Ksiądz Konrad zadeklarował swój udział,
  choć zastrzegł potwierdzenie po sprawdzeniu zobowiązań w kalendarzu

4) Sprawy różne:

– p. Grażyna Sanigórska, artysta-rzeźbiarz, artysta-malarz – projekt ewangelizacji przez sztukę;
brak pomysłu na konkretne działania, w toku dyskusji pojawiły się propozycje:
— ekspozycji połączonych z aukcjami (p. Mariusz Laskowski zasugerował zorganizowanie pokazu prac Pani Grażyny przed Kaplicą w dniu, w którym będzie odprawiana Msza Święta za Stolicę Mądrości)
— ogłoszeń z ambon
— założenia fundacji (Ksiądz Konrad uznał pomysł za bezzasadny, ponieważ Klub Rodzinny Stolica Mądrości działa przy organizacji pozarządowej, jaką jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej)
— zorganizowanie wernisażu prac Pani Grażyny w Klubie (p. Marcin Łatwiński oprowadzi Panią Grażynę po Klubie i Kaplicy)

– p. Agnieszka Miros – propozycja dopisania nowych osób do listy subskrypcyjnej, aby otrzymywały powiadomienia o bieżących wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Stolicy Mądrości

– p. Kamil Kreczko – pytanie o planowany wyjazd nad jezioro (Ksiądz Konrad przekazał numer telefonu p. Pawła Zarzyckiego, komendanta obozu) i pielgrzymkę akademicką na Jasną Górę organizowaną
w dniach 5 -14 sierpnia 2023 (udzielono odpowiedzi)

– p. Agnieszka Kozińska – pytanie o publikację w portalu społecznościowym (oficjalny profil Klubu Rodzinnego Stolica Mądrości) zdjęcia z wydarzenia „Majówka u Floriana”, na którym widnieją dwa sześciokolowe symbole ruchu LGBT (symbole namalowane są na twarzy młodej dziewczyny); Ksiądz Konrad oświadczył, że publikacja przedmiotowego zdjęcia nie kłóci się z przekazem, jaki reprezentuje oficjalny profil Klubu rodzinnego Stolica Mądrości; nieliczni zebrani poparli stanowisko Księdza, inni wyrazili zdanie przeciwne lub wstrzymali się od głosu;
Ksiądz Konrad zasugerował aby przenieść temat do rozmów kuluarowych i w tym trybie go kontynuować…
p. Agnieszka Kozińska zwróciła uwagę, że tak ważny temat zasługuje, aby omawiać go w trybie formalnym…
p. Agnieszka Miros zaproponowała organizowanie spotkań, podczas których członkowie wspólnoty mogliby rozmawiać o sprawach istotnych; wstępnie ustalono, że pierwsze spotkanie z tego cyklu zostanie zrealizowanre we wrześniu i będzie dotyczyło ruchu LGBT (za organizację odpowiada p. Agnieszka Miros)

Protokolant:  Agnieszka Kozińska