Menu Zamknij

Zebranie działaczy Klubu Rodzinnego Stolica Mądrości – 5 października 2022

W spotkaniu uczestniczyli:
Ks. Konrad Hasior
Anna Wrzesińska
Aleksandra Jaroszewicz
Monika Balde
Dorota Kowalczyk
Agnieszka Kozińska
Mariusz Laskowski

Omawiane zagadnienia:
1) Protokoły. W związku z prośbą Księdza Konrada protokoły dotyczące zebrań należy przesyłać bezpośrednio do administratora strony internetowej Oskara Gościniaka (oskargosciniak.kontakt@gmail.com), ewentualne poprawki będą dokonywane po umieszczeniu materiału na stronie.

2) Msza miesięczna, która odbyła się w niedzielę, 2 października została bardzo dobrze oceniona przez Księdza Konrada, zwłaszcza w aspekcie zorganizowanego przez p. Elżbietę Zacharek konkursu plastycznego, ale również oprawy muzycznej (chór) i frekwencji. Jednocześnie Ksiądz Konrad ubolewa, że na koniec nabożeństwa zabrakło indywidualnego błogosławieństwa wizerunkiem Matki Bożej Stolicy Mądrości, za co serdecznie przeprasza i prosi wiernych o przypominanie, gdyby podobna sytuacja miała miejsce w przyszłości.

3) System litowy. Od 2 października br. funkcjonuje nowy system litowy. Od poprzedniego odróżnia go przede wszystkim możliwości wynagradzania osób dorosłych za bezpłatne działania na rzecz Klubu Rodzinnego Stolica Mądrości oraz wprowadzenie książeczek, w których zapisywane są LTM w miejsce poprzedniej formy (papierowe banknoty). Dodatkowo ustalone zostały trzy stopnie zaangażowania: organizacja, udział czynny i udział bierny, a także trzy progi czasowe: wydarzenia trwające do pięciu godzin, od pięciu do dwudziestu czterech i powyżej dwudziestu czterech godzin za każdą dobę.
Delegatem czuwającym nad całością premiowania została Ewa Sowa (wyznaczona przez Księdza Konrada, kierownika Klubu Rodzinnego Stolica Mądrości).
Uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje religii do innych katechetów niż Ksiądz Konrad otrzymują LTM dwa razy w roku (na koniec każdego semestru) w zależności od oceny z przedmiotu (szóstka równa się sześciuset LTM, piątka pięciuset itd.)

4) W dniu 20 października, o godzinie 17:15 w Parafii Katedralnej pw. Św. Michała Archanioła
i Św. Floriana Męczennika Stolica Mądrości prowadzi modlitwę różańcową. Ksiądz Konrad serdecznie zaprasza, także osoby (głównie dzieci i młodzież) chętne do czytania rozważań. Odnotowano zgłoszenie p. Aleksandry Jaroszewicz.

5) Rekolekcje kerygmatyczne w Miechowie odbędą się w dniach 22-23 października 2022 roku.
Według definicji podanej przez Księdza Konrada kerygmat jest „podstawowym orędziem chrześcijańskim, według którego należy żyć i które należy rozgłaszać” .
Miejsce rekolekcji, Miechów, zostało wybrane z uwagi na: Bazylikę Grobu Bożego, łatwy dojazd PKP, rodzinną atmosferę (brak tłumów), dobrą jadłodajnię. Atrakcyjne cenowo noclegi zostały zarezerwowane w pobliskiej Charsznicy (ośrodek Planeta) – 30 miejsc.
Koszty wyjazdu:
60 zł – doba hotelowa ze śniadaniem + opcjonalnie 10 zł pizza (kolacja w sobotę)
około 50 zł – bilet PKP normalny
około 30 zł – bilet PKP ulgowy
Aktualnie zapisanych jest dwunastu uczestników, w tym cztery osoby dorosłe. Zapisy trwają do piątku
Wyjazd w sobotę o godz. 7:53 (dworzec Warszawa Wschodnia)
Powrót w niedzielę o godz. 13:47 (dworzec Warszawa Wschodnia)
Po 7 października zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne dla zapisanych osób.
W Centrum Kartografii Ksiądz Konrad planuje kupić mapy Miechowa i okolic niezbędne do gry
w podchody, która ma się odbyć w sobotę wieczorem.

6) W sobotę, 29 października planowane jest wyjście do pizzerii, koszt 100 LTM, z wyjątkiem ucznia Księdza Konrada, Rusłana, dla którego z uwagi na przypadające w tym dniu urodziny wynosi
on 50 LTM. Zapisy trwają do 16 października.
Propozycje miejsca:
ks. Konrad Hasior – pizzeria przy ulicy Ząbkowskiej 5 (z uwagi na zdrowszą od tradycyjnego wersję menu i Stowarzyszenie Przyjaciół Pragi, które ją prowadzi)
p. Mariusz Laskowski – sieć Dominos Pizza (z uwagi na wspieranie przez firmę ruchów katolickich)
p. Monika Balde – Vero Pizza przy ulicy Paca 46 (z uwagi na walory smakowe i liczne oferty promocyjne)

7) Bal Wszystkich Świętych organizowany w celu rozwijania kultu świętych i jako alternatywa
dla zwyczaju zaimportowanego z obszaru kultury amerykańskiej, odbędzie się w poniedziałek,
31 października, o godz. 18:00. Osobą odpowiedzialną za organizację jest p. Mariusz Laskowski,
który do niedzieli, 9 października, przygotuje ogłoszenie o balu.
Wśród propozycji odnotowano: quiz, konkurs z nagrodami na najlepszy przebranie, prezentację filmu o świętych, pogadankę i tańce.

8) Tuttoring – metoda indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną polegająca na długotrwałej
i systematycznej relacji, której celem jest wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
W Klubie Rodzinnym Stolica Mądrości istnieje możliwość skorzystania z powyższej metody pracy.
Zapraszamy osoby zainteresowane, udział premiowany jest w ten sposób, że dziecko objęte opieką tuttora przez okres jej trwania otrzymuje większą ilość LTM za swoją aktywność (1,5 x). Zwiększona ilość przyznawanych LTM ma za zadanie wzmocnienie idei pracy indywidualnej z dzieckiem i rodziną, a także wzmocnienie osób aktualnie i w przyszłości pozostających pod opieką tuttora.

9) Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie organizuje filmowe piątki, najbliższy 7 października,
o godzinie 20:00, w kinie Wisła, film pt.: „Johnny”. Zapisy u p. Sylwii Daszkiewicz, tel. 606 404 775.

10) W sprawie rekrutacji do drużyny piłki nożnej (chłopcy 13-15 lat), udziału w zajęciach tanecznych (od listopada p. Beata Symonowicz) i innych przedsięwzięciach, które chciałyby organizować osoby nie związane z Klubem Rodzinnym Stolica Mądrości, postanowiono że są one zobowiązane
do przygotowania oferty w formie ogłoszenia (wersja do opublikowania w Internecie oraz papierowa – plakat, ulotka). W przypadku, kiedy organizator oczekuje wynagrodzenia za prowadzone zajęcia winien informację o tym umieścić w ofercie wraz z podaniem proponowanej kwoty.

Protokolant Agnieszka Kozińska