Menu Zamknij

Zebranie działaczy Klubu Rodzinnego Stolica Mądrości 9 listopada 2022

W spotkaniu uczestniczyli:
Ks. Konrad Hasior
Elżbieta Zacharek
Ewa Sowa
Franek Kossakowski
Ewa Szymerska
Monika Balde
Dorota Kowalczyk
Agnieszka Kozińska
Mariusz Laskowski

Omawiane zagadnienia:
1) Franek Kossakowski uczeń IV klasy Liceum Sióstr Zmartwychwstanek, zaproszony do Stolicy
Mądrości przez Ewę Sową, przedstawił się zgromadzonym i zaproponował zorganizowanie kółka
szachowego w Klubie, co spotkało się z przychylnością obecnych na zebraniu działaczy

2) Podsumowanie wyjazdu do Miechowa. Ksiądz Konrad wyraził wdzięczność uczestnikom wycieczki
wyróżniając Ewę Sowę za zorganizowanie podchodów i pomysły dotyczące harmonogramu wyjazdu.
Odnotowano pomysł powtórzenia wyjazdu do Miechowa z zakwaterowaniem w ośrodku „Planeta”
podczas najbliższych ferii zimowych , być może w formie wycieczki autokarowej, co umożliwiłoby
zwiedzanie okolicy – do omówienia podczas kolejnego zebrania

3) Podsumowanie Wieczoru Wszystkich Świętych. Ks. Konrad wyraził wdzięczność organizatorom
i uczestnikom Wieczoru wyróżniając p. Mariusza Laskowskiego za największy wkład włożony
w przygotowanie wydarzenia, a także wyraził zadowolenie z faktu, że wszystkie dzieci uczestniczące
były przebrane stosownie do okazji (rozwijanie kultu świętych).
Pani Monika Balde zgłosiła uwagę ogólną dotyczącą organizacji wydarzeń w Klubie Rodzinnym Stolica
Mądrości sprowadzającą się do tezy o braku współpracy, która to opinia nie znalazła szerokiego
poparcia wśród zebranych. Dyskusję w powyżej sprawie zakończono wnioskiem o potrzebie
udoskonalania kolejnych imprez, a także sposobów porozumiewa się.

4) Wyjaśniono wątpliwość dotyczącą przyznawania LTM według obowiązującego systemu.
Obecność na Mszy Świętej za Stolicę Mądrości odbywającej się w pierwszą niedzielę miesiąca
skutkuje przyznawaniem podwójnej ilości LTM za każdą aktywność aż do następnej Mszy Świętej
za Stolicę Mądrości.

5) Ksiądz Konrad opowiedział o wydarzeniu młodzieżowym, które odbędzie się 19 listopada 2022
roku w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kawęczyńskiej 53. W wydarzenie są
zaangażowani Piotr Kowalczyk i Ewa Sowa (będą piastować stanowiska recepcyjne), inne osoby
zainteresowane mogą dołączyć (ks. Konrad się wybiera)

6) ADWENT – omówiono następujące zagadnienia:
a) Konkurs na kalendarz adwentowy

 • termin składania prac – 25 listopada; rozstrzygnięcie – 26 listopada
 • kalendarz winien zawierać wszystkie dni Adwentu bieżącego roku
 • konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: rodzinna, indywidualna i zbiorowa
  Nagrody – odnotowano kilka propozycji (LTM, niepłatny udział w najbliższym wydarzeniu grupowym,
  bilety do kina, bon podarunkowy, tunel aerodynamiczny, park wodny), ale ostatecznie nie zostały
  wybrane.
  Przy okazji ustalono, że w pierwszą niedzielę Adwentu zostanie ogłoszone, iż osoba, która uzbiera
  największą ilość LTM do końca roku szkolnego otrzyma nagrodę w postaci wejścia
  do tunelu aerodynamicznego (przewidywany koszt ok. 300 zł., konieczność znalezienia sponsora)
  lub inną podobnej wartości. Pan Mariusz Laskowski przygotuje ofertę nagród na koniec roku.
  Plakat konkursowy wykona w najbliższy piątek Ewa Sowa z pomocą Oliwki.
  b) warsztaty adwentowe – odbędą się w sobotę, 26 listopada w godzinach 13:00 – 15:30,
  prowadzenie- ks. Konrad (chyba że zgłosi się chętna osoba).
  Rozważono organizację wydarzeń towarzyszących warsztatom, w tym nieszpory (w Klubie
  lub w Kaplicy) i dyskotekę.
  Pani Monika Balde sugerowała by nie organizować dwóch wydarzeń w jednym dniu (dyskoteka
  i warsztaty) z powodu natłoku obowiązków i związanych z tym trudności organizacyjnych.
  W związku z powyższym postanowiono podzielić odpowiedzialność za organizację poszczególnych
  wydarzeń w następujący sposób:
 • ks. Konrad, Elżbieta Zacharek, Agnieszka Kozińska – warsztaty adwentowe (p. Mariusz Laskowski
  zobowiązał się do uprzątnięcia dywanów oraz kontaktu z Panem Przemkiem w sprawie dostarczenia
  gałązek drzew iglastych niezbędnych do przygotowania wieńców)
 • p. Monika Balde – dyskoteka (ks. Konrad zobowiązał się do znalezienia osób, które pomogą Pani
  Monice w pracach organizacyjnych); p. Ewa Szymerska (być może z pomocą p. Doroty Kowalczyk)
  przygotuje poczęstunek dla uczestników
 • ks. Konrad – Nieszpory
  c) roraty – ks. Konrad będzie odprawiał roraty w Józefowie, decyzja zapadła po przedyskutowaniu
  potencjalnego zainteresowania udziałem wiernych w roratach, które odprawiane byłyby w Kaplicy;
  d) rekolekcje – odbędą się w dniach 6-8 grudnia w następującym porządku dziennym
 • 18:30 Msza Święta po polsku
 • 19:15 nauka, którą początkowo miał prowadzić ks. Tadeusz Siewko, ale ostatecznie nie będzie mógł,
  w związku z tym ks. Konrad szuka rekolekcjonisty
 • 20:30 Msza Święta trydencka
  Spotkanie organizacyjne dotyczące wydarzeń adwentowych odbędzie się w poniedziałek,
  14 listopada, o godzinie 18:00 w Klubie Rodzinnym Stolica Mądrości

7) Wigilia w Klubie Rodzinnym Stolica Mądrości odbędzie się o godz. 19:00, Pasterka o godz. 22:00

Protokolant Agnieszka Kozińska