Menu Zamknij

zebranie działaczy 26.04.2023

W spotkaniu uczestniczyli:

Elżbieta Zacharek

Beata Laskowska

Róża Karwecka

Aleksandra Jaroszkiewicz

Dorota Kowalczyk

Ewa Sowa

Agnieszka Kozińska

Ks. Konrad Hasior

Marcin Łatwiński

Marcin Kolanowski

Maciej Trybucy

Aleksander Maśluk

Omawiane zagadnienia:

1) Ksiądz Konrad złożył relację z wyjazdów/pielgrzymek i wydarzeń, które odbyły się w ostatnim czasie. Dodatkowo w sprawie głos zabrali:
– Rzym – 5 dni, 11 osób, 18 216 zł, w tym 2 800 dopłaty Stolicowej – Beata Laskowska, Aleksandra Jaroszkiewicz; w dniu 7 maja po Mszy świętej za Stolicę Mądrości w Klubie odbędzie się spotkanie z pokazem slajdów, na które zaproszono wszystkich zainteresowanych

– Wigilia Paschalna – Ksiądz Konrad podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie i udział ze szczególnym uwzględnieniem Panów Mariusza i Macieja oraz Pani Jadwigi.
– Grzebowilk, misterium Męki Pańskiej  – Agnieszka Kozińska, Elżbieta Zacharek

2) Ksiądz Konrad podziękował za obecność i tworzenie miłej atmosfery osobom zaangażowanym
w działalność Klubu ze szczególnym uwzględnieniem posługi selekcjonerskiej w wykonaniu Pana Marcina i posługi kuchennej realizowanej przez Panią Małgosię.

3) dyskusja dotycząca popołudniowej opieki nad dziećmi pod nazwą Dzwoneczek.
Ksiądz Konrad powziął postanowienie o nieangażowaniu się bezpośrednio w organizowanie czasu uczestnikom Dzwoneczka (ogranicza aktywność do posługi w Kaplicy i wyjazdów) oraz zwrócił uwagę na konieczność powołania kierownika opieki popołudniowej Dzwoneczek.

Pan Marcin K. wniósł o tworzenie grup zainteresowanych określonymi tematami (jedno popołudnie=jeden temat).
Pani Elżbieta zaapelowała do ks. Konrada o zachęcenie dzieci do udziału w akcji Dzwoneczek powołując się nad niedawną akcję wspólnego przygotowywania naleśników zakończoną sukcesem frekwencyjnym, pytała także o fazę realizacji plakatu promującego Dzwoneczek, ale z powodu nieobecności p. Mariusza Laskowskiego nie uzyskała odpowiedzi.
Pan Maciej zaapelował do realizatorów akcji Dzwoneczek o planowanie czasu według roku liturgicznego z elementami katechezy, konieczność okiełznywania agresji dzieci i odpowiedzialność osób dorosłych, który to głos doczekał się odniesienia w postaci wypowiedzi Pani Agnieszki.

Konkluzja:
od 8 maja akcja Dzwoneczek będzie realizowana w godz. 15:30-18:30:
– we wtorki – Ewa Sowa, Aleksander Maśluk – korepetycje
– we środy – Elżbieta Zacharek, Agnieszka Kozińska – zajęcia twórcze  i relaksacyjne
– w piątki – Marcin Kolanowski, Ewa Sowa – zajęcia sportowe, techniczne oraz korepetycje

4) Sprawy różne:

– w sobotę, 6 maja, o godz. 18:00 w Klubie odbędzie się koncert poezji Jack Kaczmarskiego,
 w celu promocji wydarzenia utworzono post na fb.

– aktualny stan finansów Klubu (na dzień 31 marca 2023 roku) – zabezpieczone wynagrodzenie Pani Monika w kwocie 4.000 zł i pieniądze zebrane dla Filipa w kwocie 580 zł., dług wynosi 2.466 zł,
a dostępne aktywa 2.114 zł. Istnieją dwa ośrodki finansowania działalności Klubu: ks. Konrad (wpływy od wiernych, zestawienie przygotowuje Ewa Olesiak) i centrala Caritas (wpływy od sponsorów, zestawienie przygotowuje księgowa). Łączny raport przygotowuje p. Dorota Kowalczyk.

– plany wakacyjne: obóz skautowy w Margolach dla młodzieży z gościnnym udziałem p. Róży Karweckiej, oraz obóz rodzinny w Rybnie (Bory Tucholskie), z udziałem ks. Konrada, który zorganizuje opiekę nad dziećmi biorącymi udział w wyjeździe bez rodziców

– zakończenie roku szkolnego odbędzie się w sobotę, 17 czerwca lub w niedzielę 18 czerwca w kompleksie rekreacyjnym Fundacji Viduus (Kobyłka/Zielonka) – organizatorem jest ks. Konrad oraz w niedzielę, 18 czerwca poprzez uczestniczenie w Marszu dla Życia i Rodziny – organizatorami są p. Maciej Trybucy i p. Aleksandra Jaroszkiewicz.


Alternatywna propozycja zorganizowania pikniku/festynu na skwerku (wzorem lat ubiegłych)
wraz z udziałem kucyków z Trybułowa nie zyskały aprobaty zebranych.

Protokolant:  Agnieszka Kozińska